Θεόδωρος
Κόλλιας

Γεννήθηκε το 1961. Διετέλεσε μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ, Γενικός  Γραμματέας ΟΝΝΕΔ Παπάγου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ και μέλος της κεντρικής επιτροπής ΔΑΚΕ Δημόσιου Τομέα.

Εργάζεται ως Δικαστικός Υπάλληλος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων.