Βασίλης
Χριστοδουλάκης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με ειδικότητες σε δομικά & έργα υποδομής, ηλεκτρονικός. Πτυχιούχος ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Εργάσθηκε ως προϊστάμενος μελετητής και επιβλέπων μηχανικός της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και υπεύθυνος ασφαλείας και λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων του Οργανισμού. Εργάσθηκε ως εργαστηριακός β. καθηγητής στα ΚΑΤΕΕ Αθηνών. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Έχει παρακολουθήσει δεκάδες σεμινάρια και έχει δημοσιεύσει σε διάφορες ημερήσιες εφημερίδες.

Είναι Αναπληρωτής Γραμματέας & Διευθυντής της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων ΝΔ (2013 μέχρι σήμερα). Μέλος των ομάδων επεξεργασίας προγραμμάτων στους Τομείς της ΝΔ: Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε Διευθυντής του Τομέα Εργασίας και Μέλος της Γραμματείας Οργανωτικού (2012-2013).