Συνεδρίαση του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών και της Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΝΔ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Κεντρικά Γραφεία του κόμματος, διευρυμένη συνεδρίαση του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Εσωτερικών, με τη συμμετοχή των μελών της Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του κόμματος. Στη συνεδρίαση αυτή, συζητήθηκαν εκτενώς όλα τα θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έμφαση στα προβλήματα που δημιουργούνται και διογκώνονται με την εφαρμογή του ‘’Καλλικράτη’’.