Πρόσκληση Γραμματείας Αγροτικών Φορέων | Παρουσίαση βιβλίου: Κώστας Μπαγινέτας "2 Χρόνια Δράσης"

Πρόσκληση Γραμματείας  Αγροτικών Φορέων | Παρουσίαση βιβλίου: Κώστας Μπαγινέτας  "2 Χρόνια Δράσης"  

 

 

Διαβάστε εδώ ένα μέρος του βιβλίου.