Το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Επιτροπής Συνταξιούχων στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας

Το Προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και της Επιτροπής Συνταξιούχων, ύστερα από αίτημά του, είχε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του κόμματος, κ. Κ. Τσιμάρα, το Γραμματέα Εργασιακών Επιστημονικών και Παραγωγικών Φορέων κ. Θ. Ματάλα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα Εργασιακών Φορέων κ. Αντ. Μπιρμπιλή. Κατά τη συνάντηση, τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών εξέθεσαν τα προβλήματα που απασχολούν τον χώρο. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας έδειξαν κατανόηση και διαβεβαίωσαν πως θα μεταφέρουν τα εύλογα αιτήματα της Ομοσπονδίας στα αρμόδια κομματικά και κυβερνητικά όργανα.