Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων παρευρέθηκε στην εκδήλωση του Τομέα Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με θέμα «Τα παιδιά μας και οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο» .