Εκδήλωση Ελίζας Βόζεμπεργκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας και η πολιτική γειτονίας»