ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

Στις 16 Δεκεμβρίου 1992, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε με το ψήφισμα 47/90 «το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου 1995 να είναι η Διεθνή Ημέρα Συνεταιρισμών». Έκτοτε η Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών γιορτάζεται κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Ιουλίου.
Για το 2017 η Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών θα επικεντρωθεί στην «ένταξη», με επίσημο θέμα «Οι Συνεταιρισμοί εξασφαλίζουν ότι κανείς δεν μένει πίσω».
Οι αγροτικές συλλογικές οργανώσεις και ιδίως οι συνεταιρισμοί, με προϋπόθεση την απαλλαγή τους από τα βαρίδια του παρελθόντος και την ανάπτυξή τους σε μια υγιή βάση, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο αγροτικό επιχειρηματικό μοντέλο.
Ένα αγροτικό μοντέλο που μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει θετικά στις περιοχές της χώρας μας που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, όπως είναι πολλές από τις αγροτικές περιοχές της Ελληνικής Περιφέρειας.
Οι συνεταιρισμοί μπορούν να προωθήσουν την έννοια της αειφορίας, δεδομένου ότι και οι ίδιοι βασίζονται σε αξίες και αρχές που άμεσα ή έμμεσα προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αρχές όπως αυτή της αυτοβοήθειας, της αυτοευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης, σύμφωνα και με τη Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση.
Αυτό, λοιπόν, το σύστημα των συνεργατικών αξιών έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις σε διάφορες πτυχές των τριών πυλώνων της αειφορίας, της οικονομικής ασφάλειας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής ισορροπίας:

  • Μέσω της προώθησης της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων, την επιστροφή των κερδών στους τοπικούς παραγωγούς και τη δέσμευση να παραμείνουν στην κοινότητα για μία μακροπρόθεσμη περίοδο, προωθώντας την κυκλοφορία κεφαλαίων μέσα στην τοπική οικονομία.
  • Μέσω των συνεργασιών αναπτύσσοντας ένα ενεργό εργατικό δυναμικό, ενώ παράλληλα προσφέροντας καλύτερες ευκαιρίες όχι μόνο στους εργαζομένους αλλά και στους πελάτες και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να συμμετέχουν στη λειτουργία τους.
  • Μέσω της προώθησης τοπικών προϊόντων και της υποστήριξης τοπικών παραγωγών, μειώνοντας το ενεργειακό τους αποτύπωμα καθώς περιορίζουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά τη μεταφορά των προϊόντων.

Το σχέδιο της ΝΔ, όπως το έχει περιγράψει και ο Πρόεδρός της Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορούν να προσφέρουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις και συνεταιρισμοί στα μέλη τους και στην αγροτική οικονομία γενικότερα.
Για τη ΝΔ, τα Συλλογικά Αγροτικά Σχήματα και οι οικονομίες κλίμακος που μπορούν να προκύψουν από αυτά, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αγροτικών συνεργειών, συμφωνιών και επενδυτικών σχημάτων που θα βοηθήσουν τους αγρότες να αποκτήσουν βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
 
Η αγροτική πολιτική που σχεδιάζουμε στη ΝΔ περιλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στόχους προς αυτή την κατεύθυνση.
1. Eνθάρρυνση της σύστασης Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών ανά προϊόν, την αντικατάσταση του πρόσφατα ψηφισθέντος Συνεταιριστικού νόμου με έναν νέο που θα επιτρέπει στις συλλογικές οργανώσεις των αγροτών να λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του συνεργατισμού.
2. Άμεση ενεργοποίηση όλων των Μέτρων και διαρθρωτικών πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
3. Καθιέρωση τακτικού, δομημένου διαλόγου της Κυβέρνησης με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις παραγωγών κατά προϊόν.
4. Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου, προκειμένου να αναλάβει το θεσμικό ρόλο της εκπροσώπησης των παραγωγών.
Παρά τις δύσκολες και αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε οι Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις και οι Συνεταιρισμοί μπορούν να εξελιχθούν σε ένα υγιή, αξιόλογο, σταθεροποιητικό, τοπικό, οικονομικό παράγοντα, μέσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
 
 
Με εκτίμηση
Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας
Γραμματέας Αγροτικών Φορέων