Καλύτερη Δημόσια Υγεία για όλους τους Έλληνες

Παρουσίαση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την Υγεία

Κατεβάστε την παρουσίαση του προγράμματος Υγείας εδώ