Γραμματεία
Τέως Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Πολιτευτών

Αναπληρωτές Γραμματείς τ. Βουλευτών-Ευρωβουλευτών-Πολιτευτών:

Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος

Κωνσταντίνος Ζαχαράκης

Νικόλαος Καλτεζιώτης

Νικόλαος Τζήρος

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210 9444000