Γραμματεία
Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας

Αναπληρωτής Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού:

Βασίλης Γακόπουλος

 

Η Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σχεδιάζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα τη στρατηγική και την τακτική του κόμματος. Επιμελείται των εκδόσεων πολιτικού λόγου του κόμματος και αναλύει τις δημοσκοπήσεις και τις τάσεις της κοινής γνώμης. Έχει την ευθύνη για την επιμόρφωση των στελεχών μέσα από σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Διοργανώνει –μόνη ή σε συνεργασία με άλλα αρμόδια όργανα- εκδηλώσεις πολιτικού προβληματισμού και ενημέρωσης.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210 9444710/ 25