Γραμματεία
Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Επιμόρφωσης Στελεχών

Αναπληρωτές Γραμματείς Ψηφιακού Μετασχηματισμού:

Δημήτρης Γκουλής

Μανώλης Φραγκεδάκης

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62 Μοσχάτο ΤΚ 18346
Τ.