Γραμματεία
Παραγωγικών Φορέων & Επιχειρηματικότητας

Αναπληρωτές Γραμματείς Παραγωγικών Τομέων:

Ανδρέας Δημητρουλόπουλος

Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης

Γιάννης Ρουκάς

Έρη Τόκα

 

Η Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων συζητά, αξιολογεί, επεξεργάζεται προτάσεις και θέσεις, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αναπτύσσει κοινωνική και πολιτική συμμαχία και συνεργάζεται με τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Επιτελεί κομματική λειτουργία η οποία δημιουργεί προστιθέμενη αξία στον πολίτη και στην κοινωνία, με διαρκή και αμφίδρομη επικοινωνία με τις παραγωγικές τάξεις και με συμμετοχή στο συντονισμό και στη διαμόρφωση ενός νέου προγράμματος διακυβέρνησης της χώρας, ώστε η χειμαζόμενη επιχειρηματικότητα να βγει το ταχύτερο από την ύφεση. Συμμετέχει στην Ένωση ΜΜΕ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και έχει συνεχή παρουσία στις εκδηλώσεις των φορέων της Αγοράς και των παραγωγικών τομέων ευρύτερα, σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.Η Γραμματεία θεωρεί τους επαγγελματίες ως κρίσιμους παράγοντες στήριξης και αύξησης του εθνικού εισοδήματος και ως τέτοιους τους αντιμετωπίζει.

Μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών (ΔΑΚ-ΜΜΕ) και άλλων φίλα προσκείμενων εκλεγμένων, παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, των επιμέρους Επιμελητηρίων και Εμπορικών Συλλόγων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων κλπ και αγωνίζεται για την εξασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης που δικαιούται ο μικρομεσαίος, ιδίως επιχειρηματίας. Υποστηρίζει όλους τους τομείς κοινοβουλευτικού έργου που σχετίζονται με το πεδίο ενδιαφέροντός της και πιστεύει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη, οικονομική πρόοδος και κοινωνική συνοχή χωρίς βιώσιμες και ανταγωνιστικές ΜΜΕ.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210/9444265, 210/9444266