Γραμματεία
Ελλήνων της Διασποράς

Αναπληρωτές Γραμματείς Ελλήνων της Διασποράς:

Λεωνίδας Μαρκαντωνάτος

Ορσάκη Ρουσσέτου

Πασχάλης Τσιομπάνης

 

Η Γραμματεία Ελλήνων της Διασποράς, αξιοποιώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, επιδιώκει να χτίσει γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας με τους Έλληνες του εξωτερικού, προκειμένου όσοι το επιθυμούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και όσοι παραμείνουν εκτός της χώρας να μπορούν να στηρίζουν την πατρίδα μας σε όλα τα επίπεδα, να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και να υποστηρίζονται από τη μητρόπολη στις δικές τους προσπάθειες. Η Γραμματεία αποτελεί μετεξέλιξη της Γραμματείας Οικουμενικού Ελληνισμού.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 2109444250 / 52 / 53