Γραμματεία
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.)

Αναπληρωτές Γραμματείς Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (ΕΚΟ):

Χριστόφορος Ντίζος

Γρηγόρης Σαμπάνης

Ανδρέας Χατζηανδρέου

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210-9444000, 210-9444685