Γραμματεία
Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.)

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210-9444000, 210-9444685