Γραμματεία
Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναπληρωτές Γραμματείς Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Άννα Ζαχαριάδου

Νάσος Μολδοβανίδης

Λευτέρης Μωυσιάδης

Γιώργος Πλεύρης

 

Στο σημερινό πολύπλοκο διεθνές περιβάλλον τα εθνικά ζητήματα και η εξωτερική πολιτική χρειάζονται ολοκληρωμένο σχεδιασμό και πολυεπίπεδη προώθηση. Η Νέα Δημοκρατία, που ιστορικά πρωτοστάτησε στον ευρωπαϊκό και διεθνή προσανατολισμό της χώρας, συνεχίζει και σήμερα να πρωταγωνιστεί στα ευρωπαϊκά και διεθνή κέντρα λήψης των αποφάσεων στηρίζοντας και προωθώντας τις Ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό. Η Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται συστηματικά για την προώθηση του καταστατικού της ρόλου, ως εκπροσώπου και υποστηρικτή των εθνικών μας συμφερόντων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς φορείς και οργανισμούς.