Γραμματεία
Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων

Αναπληρωτές Γραμματείς Αυτοδιοίκησης & Διαχείρισης Κρίσεων:

Ασπασία Αλιγιζάκη

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Μιχάλης Κουμεντάκος

Τάκης Νικολακέας

 

Αντικείμενο της Γραμματείας είναι η ανάλυση και επεξεργασία των πολιτικών για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Η αξιοποίηση της γνώσης των μελών για την υποστήριξη των οργάνων του κόμματος στα θέματα τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η επεξεργασία πολιτικών προτάσεων για τα θέματα της Αυτοδιοίκησης. Στο σύνολο των επαφών και συναντήσεων με τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης καταγράφηκαν οι απόψεις τόσο στο θέμα της νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Η Γραμματεία Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί σειρά δράσεων με σκοπό την καταγραφή και ανάδειξη των θεμάτων, που απασχολούν την αυτοδιοίκηση πανελλαδικά. Ταυτόχρονα στηρίζει τους εκπροσώπους στα συλλογικά όργανα για την ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας και της οικονομικής αυτοδυναμίας της αυτοδιοίκησης.