Γραμματεία
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αναπληρωτές Γραμματείς Ανθρώπινων Δικαιωμάτων:

Κατερίνα Καραβιώτη

Φώτης Νέστορας

Όλγα Παυλίδου-Κουτρουμπή

 

Η Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης και του ανθρωπισμού.  
Εργάζεται για την ενίσχυση και προώθηση της ομαδικής συνείδησης, κοινωνικής συνοχής και αλληλοβοήθειας σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης δράσης. Ενάντια σε κάθε μορφή στιγματισμού και κοινωνικού ή οικονομικού απομονωτισμού, προτείνει και υποστηρίζει δράσεις που ανακόπτουν πάσης φύσεως αποκλεισμούς σε ετερόκλητες ή ετερογενείς κοινωνικές ομάδες ενώ παράλληλα προβάλλει κίνητρα για την αποδοχή της διαφορετικότητας, την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της ανεκτικότητας.

Επικοινωνία:
Πειραιώς 62, Μοσχάτο 18346
Τ. 210-9444561 / 4582