Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 27,7% από το 2019. Αρκεί;