Κυριάκος
Ξεπαπαδάκος

71ετών. Συνταξιούχος. Υπήρξε  υπεύθυνος ομάδας αναλυτών, με κεντρικό αντικείμενο την εκπόνηση και εφαρμογή  ειδικών μεθόδων για την ασφάλιση και σε περίπτωση καταστροφής, για την επαναφορά συστημάτων και αρχείων όλου του μηχανογραφικού. (Concepts for Backup & Reconstruction). Με έντονη δραστηριότητα σε ότι έχει να κάνει με τον Ελληνισμό της παροικίας Μονάχου και γενικότερα του Οικουμενικού Ελληνισμού. Διετέλεσε Πρόεδρος σχολικών επιτροπών (Ελληνικά σχολεία στο Μόναχο), Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων Μονάχου και περιχώρων, Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μονάχου, Πρόεδρος Τ.Ε. Ν.Δ. Μονάχου και Πρόεδρος της ΝΟ.Δ.Ε.

Επικοινωνία