Μπες στην
ομάδα εθελοντών.

Συμπλήρωσε τα
στοιχεία σου.
Συμπληρώστε το μικρό σας όνομα όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητά σας (πχ ΙΩΑΝΝΗΣ και όχι ΓΙΑΝΝΗΣ). Αν έχετε διπλό όνομα αναγράψτε μόνο το πρώτο.
Αν έχετε διπλό επώνυμο συμπληρώστε μόνο το πρώτο.
Έτος γέννησης *
Συμπλήρωσε τον αριθμό κινητού σου. Αν ο αριθμός σου ανήκει σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας του εξωτερικού πρόσθεσε το πρόθεμα της χώρας πχ 0044ΧΧΧΧΧΧΧΧ για Ηνωμένο Βασίλειο.