Παναγιώτης
Βαλασόπουλος

Οικονομολόγος. Από το 1993 έχει ιδρύσει συμβουλευτική εταιρεία οργάνωσης επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, με ειδίκευση στην φορολογία νομικών προσώπων στην οποία και εργάζεται μέχρι σήμερα. Έχει διατελέσει Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρόεδρος σε κοινωνικούς φορείς, σε αθλητικά σωματεία και μέλος σε αθλητικές ενώσεις. Ήταν υποψήφιος βουλευτής της Ν.Δ. στην Αρκαδία το 2007 & το 2012. Από το 2018 είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.