Χρήστος
Τσίμπος

Χρήστος Τσίμπος,  44 ετών. Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος  (Μ.Α.) στην «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνική Θεωρία», στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπάλληλος του Τμήματος Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιμόρφωσης, της Βουλής των Ελλήνων. Αιρετό-Τακτικό Μέλος στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, στις Επιτροπές Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων και στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Βουλής

Παρατηρητής Εκλογών σε αποστολές του Ο.Α.Σ.Ε. &  Αναπληρωματικό Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Ε.Ε.Π.Ε.). Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (Ε.Ε.Π.Ε.)