Κώστας
Ταγγίρης

Κώστας Ταγγίρης, 60 ετών. Πτυχιούχος  των Οικονομικών Επιστημών Ανώτατης  Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΒΣΘ). Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Παρέμβασης  ΑΕ – Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντικείμενο εργασιών - Συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και Διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Μελετητής Γ΄ Τάξης και Συντάκτης οικονομοτεχνικών και επιχειρησιακών μελετών σύμφωνα με το Ν.3316/2005. Μέλος Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2004 και Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Εταιριών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΣΕΚΕΚ). Υπήρξε Μέλος Κεντρικής Επιτροπής την ΝΔ, Μέλος Γραμματείας Οργανωτικού και Συντονιστής οικονομικών θεμάτων της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης.