Κατερίνα
Σταμούλη

Η Κατερίνα Σταμούλη κατάγεται και διαμένει στη Θεσσαλονίκη.

Είναι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί, οικονομολόγος με κατεύθυνση τη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία με εξειδίκευση στην Επικοινωνία.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια απασχολείται επαγγελματικά στον τραπεζικό κλάδο, έχοντας εργαστεί σε τρεις από τις μεγαλύτερες ελληνικές συστημικές τράπεζες τόσο στον τομέα του retail, όσο και του corporate banking. Εκ παραλλήλου, έχει εργαστεί στα τμήματα πωλήσεων, marketing και επικοινωνίας σε εμπορικές εταιρείες της Βορείου Ελλάδος, ενώ έχει διατελέσει Σύμβουλος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία.

Από το 2014 έως και το 2020 υπήρξε, εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση, εθελόντρια πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου ΑμεΑ «ο Σωτήρ». Είναι υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

Κατέχει θέση αιρετού μέλους στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και είναι υπεύθυνη Επικοινωνίας και Στρατηγικού Σχεδιασμού στη ΝΟΔΕ Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης από το 2018.