Δημήτριος
Σοφολόγης

Δημήτριος Σοφολόγης, 37 ετών. Σπούδασε Γεωπονική στο ΑΠΘ και πραγματοποίησε Μεταπτυχιακό στο Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι Γεωπόνος - Μελετητής και Εργαζόμενος σε εταιρείας Γεωργικών Εφοδίων. Είναι Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγου Γεωπόνων και Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Νομού Λάρισας.