Γιάννης
Σαλαβόπουλος

Είναι Ιδρυτής & Δ/νων Σύμβουλος διεθνούς εταιρείας συμβούλων στρατηγικής, επικοινωνίας, επενδυτικών σχέσεων και Δ/νων Σύμβουλος διεθνούς εταιρείας συμβούλων για θέματα υπεύθυνων επενδύσεων, βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι Καθηγητής σε γερμανικά Πανεπιστήμια (Int. School of Management, GISMA Business School), αγγλικά Πανεπιστήμια (UK University of Law, UK Arden University). Προηγουμένως ήταν οικονομικός διπλωμάτης (ΥΠΕΞ, Πρεσβείες Ελλάδας σε Βερολίνο, ΗΑΕ). Νωρίτερα ήταν Δικηγόρος Αθηνών. Είναι κάτοχος Executive MBA και Master καθώς και Πτυχιούχος Νομικής. Γνωρίζει άριστα αγγλικά́, γερμανικά. Πριν τις εκλογές ήταν μέλος Γραμματείας Προγραμ. ΝΔ και Τομέα Οικονομίας ΝΔ.