Ευστάθιος
Ρεστέμης

Κάτοχος:

MSc Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Πτυχίου Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού, ΣΕΥΠ ΑΤΕΙ Πατρών.

Ειδίκευσης στην Κοινωνική Πολιτική σε Οργανισμούς Κοινωνικής Φροντίδας από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Ειδίκευσης στην Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης στο Δημόσιο τομέα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Θέσεις Ευθύνης:

ΟΝΝΕΔ 1976, Γραμματεία Σπουδαστικού ΔΑΠ ΝΔΦΚ 1982-1987, Γραμματεία Οργανωτικού 1999-2004, Γραμματεία Αυτοδιοίκησης 2004-2010.

Εκλεγμένο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Διαδημοτικού Δικτύου «Υγιείς Πόλεις» 1993-1998 και 2019-2023.

Διοικητής ΘΧΠ της 4ης ΔΥΠΕ 2004-2010.

Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Υγειονομικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 2004-2010.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΔ, ως ειδικός επιστημονικός σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 2013-2014.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), υπεύθυνος για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, 2013-2014.

Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, 2016-2019.

Γενικός Γραμματέας Δήμου Ασπροπύργου. (2019 έως σήμερα)