Δέσποινα
Πρίνια

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποκτά το Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών της από το Graduate School of Communications του Columbia University New York. Στη συνέχεια γίνεται δεκτή στο Kennedy School of Government του Πανεπιστημίου Harvard, όπου ειδικεύεται στη «Διαχείριση Κρίσεων στις Διεθνείς Σχέσεις».

Ως πλήρες μέλος του L.E.R.U. (European Research Universities) επιστρέφει στην Ευρώπη μέσα από υποτροφία σε πρόγραμμα ανταλλαγής επιστημονικού προσωπικού μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α. και από το 2008 ειδικεύεται σε θέματα Πολιτιστικής Διπλωματίας, ενώ από το 2011 είναι η Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος «Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκού Lobbying” του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου-SCG.

Από τα ιδρυτικά στελέχη του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Καινοτομίας, είναι από το 2009 είναι η εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Ερευνητικό Πρόγραμμα “Transforming Business” του Πανεπιστημίου Cambridge, για την εξάλειψη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.