Γιώργος
Πλεύρης

Γιώργος Πλεύρης, 28 ετών. Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου TILBURG και Πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο και Ασφάλεια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου AMSTERDAM και στη Διαχείριση Κρίσεων  και Ασφάλεια του Πανεπιστημίου LEIDEN.  Έχει συμμετάσχει εθελοντικά ως διοργανωτής σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, το Ατλαντικό Συμβούλιο, το Munich Security Conferense, το German Marshall Fund και τον Οργανισμό Women in International Secuirity Brussels.  Ολοκλήρωσε την πρακτική του άσκηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπήρξε Νομικός Σύμβουλος & Υπεύθυνος Στρατηγικής Επικοινωνίας του Public International Law & Policy Group, Νομικός Σύμβουλος – Ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα ΤΣΑΤΣΟΥ (ΚΕΣΔ), Διπλωματικός Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου του TILBURG, Πρόεδρος Awake International.