Γιώργος
Πλεύρης

Ο Γιώργος Πλεύρης είναι απόφοιτος νομικών και πολιτικών σπουδών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο, την Ασφάλεια και την Διαχείριση Κρίσεων. Διαθέτει εμπειρία και προϋπηρεσία σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.