Νικόλαος
Πειρασμάκης

Γεννήθηκε το 1987 και μεγάλωσε στη Σητεία της Κρήτης.

Τον Ιούνιο του 2005 εισήχθη μέσω Πανελληνίων εξετάσεων στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου και ολοκληρώνοντας τις σπουδές του απέκτησε Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ’ τάξης.

Το 2010 εισάγεται στη Σχολή Σημαιοφόρων/Επίκουρων Αξιωματικών του Πολεμικού ναυτικού και ως Σημαιοφόρος του Π.Ν. τοποθετείται στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα στο τμήμα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, ολοκλήρωσε εξειδικευμένες σπουδές σε ναυτιλιακά θέματα του Loyds’s Maritime Academy λαμβάνοντας Διπλώματα ως Designated Person Ashore (DPA) και ως Maritime Auditor (ISM, ISPS, MLC). Από το 2012 και έπειτα δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό κλάδο, ως στέλεχος εταιριών με κυριότερα πεδία ενασχόλησης τα logistics, τη διαχείριση ασφάλειας πλοίων και σωστικών μέσων, ενώ παράλληλα ανέπτυξε σημαντική εμπειρία ως Business Development Manager στον τομέα των ναυτιλιακών χαρτών και των ηλεκτρονικών συστημάτων πλοήγησης.

Όντας από νεαρή ηλικία ενεργός πολιτικά, το 2018 μετέχει και επίσημα ως μέλος του τομέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, ενώ από το Μάρτιο του 2020 τοποθετείται σε θέση συνεργάτη στο γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αντικείμενο ενασχόλησης θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ψηφιακού μετασχηματισμού κρίσιμων υπηρεσιών του ελληνικού νηολογίου και της επιθεώρησης πλοίων κ.α.