Θωμάς
Παπαδημητρίου

Σπούδασε στο ΤΕΙ Λογιστικής Λάρισας.

Ασκεί το επάγγελμα του λογιστή-φοροτέχνη διατηρώντας γραφείο στην Κατερίνη.

Διετέλεσε Δήμαρχος στον Καποδιστριακό Δήμο Πέτρας Πιερίας τις περιόδους 1999-2002 και 2007-2010 και Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Πέτρας Πιερίας ως επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης την περίοδο 2004-2006.

Εκλέχθηκε Πρόεδρος Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής (ΝΟΔΕ) Πιερίας το 2004-2006.

Διετέλεσε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ) το 2007-2010.

Εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κατερίνης και διετέλεσε Πρόεδρος Νομικών Προσώπου του παραπάνω Δήμου την περίοδο 2000-2019.

Διετέλεσε Τομεάρχης Οργανωτικού Νέας Δημοκρατίας ΠΕ Ημαθίας την περίοδο 2016-2019.