Μηνάς
Παπαδάκης

Μηνάς Παπαδάκης, 51 ετών. Διπλωματούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Κάτοχος MBA από το Imperial College London University. Μέλος του Τ.Ε.Ε. Από το 2002 εργάζεται στην EFG Eurobank Equities  ως Tied Agent. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά.