Κυπαρίσσω
Παλίλη

Η Κυπαρίσσω Παλίλη είναι πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει διευθύντρια σε δημοτικό σχολείο και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιμορφώσεις για την ειδική εκπαίδευση και την αναπηρία. Είναι κάτοχος βεβαίωσης επάρκειας για τη νοηματική γλώσσα.