ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων (Ε.Κ.Ο.)

Βασίλειος - Πέτρος Σπανάκης