Βουλευτες

Αντωνίου Μαρία

ΝΟΔΕ

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 16, Τ.Κ. 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ
T.
F.