Βουλευτες

Καραμανλής Κωνσταντίνος
Γκιουλέκας Κωνσταντίνος
Καλαφάτης Σταύρος
Ράπτη Ελένη

ΝΟΔΕ

ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ 6, ΤΚ 54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
T.
2310/232555
F.
ΑΝΑΤΟΛ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ 6, ΤΚ 54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
T.
2310/232555
F.
ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΥ 6, ΤΚ 54629 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
T.
2310/232555
F.