Νατάσσα
Νηστικάκη

Πτυχιούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π., κάτοχος ΜΒΑ και διδακτορικού τίτλου με σημαντική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Γενική Γραμματέας Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης από το 2011 και παράλληλα υπεύθυνη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ίδιου Δήμου. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και στο Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών.