Φώτης
Νικολόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968.

Αποφοίτησε από το 4ο Λύκειο Ζωγράφου και στη συνέχεια απέκτησε πτυχίο ιδιωτικής σχολής σε γλώσσες προγραμματισμού και λογιστικές εφαρμογές.

Εργάζεται στον ΑΔΜΗΕ και κατέχει τη θέση Τομεάρχη Μισθοδοσίας.

Από το 2015 και μετά, αναδεικνύεται με καθολική ψηφοφορία μεταξύ των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ ως Εκπρόσωπός τους και εκλεγμένο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ όπου συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της εταιρείας φροντίζοντας ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Επίσης, συμμετείχε ως Εκπρόσωπος εργαζομένων σε Πρωτοβάθμια Συμβούλια Κρίσεως προσωπικού ∆ΕΗ και Α∆ΜΗΕ (2004 – 2011), ως εκλεγμένο μέλος στο ∆Σ της Ε∆ΟΠ-∆ΕΗ (1997 – 2013) και στο ∆Σ της Τ∆Ε/ΕΤΕ-∆ΕΗ (2013 – 2015).

Κατά τη διετία 2008 – 2010 διετέλεσε μέλος του ∆Σ σε ΝΠΙ∆ του Δήμου Ζωγράφου, υπεύθυνος για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.