Φώτης
Νέστορας

Ηλεκτρολόγος & Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Έχει μεταπτυχιακό στη Πράσινη Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τελειόφοιτος πτυχίου Οικονομικών. Μιλάει 9 ξένες γλώσσες. Έχει πολύχρονη επαγγελματική δραστηριοποίηση στον ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε επίσης Ειδικός Συνεργάτης στη Γραμματεία Νέας Γενιάς, μέλος ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ, Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών, Ειδικός συνεργάτης για θέματα Ισότητας του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.