Φώτης
Νέστορας

Φώτης Νέστορας, 42 ετών. Ηλεκτρολόγος & Ηλεκτρονικός Μηχανικός – Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην ΟΤΕ ΑΕ (Διαχείριση έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ). Μιλάει 9 ξένες γλώσσες. Υπήρξε Ειδικός Συνεργάτης στη Γραμματεία Νέας Γενιάς, μέλος ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ, Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπ. Οικονομικών, Ειδικός συνεργάτης για θέματα Ισότητας του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών.