Κώστας
Ναούμης

Ο Κώστας Ναούμης είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής και εργάζεται ως Δικηγόρος Αθηνών. Είναι μέλος του Τομέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευρωπαϊκής Κίνησης (Ελληνικό Τμήμα – Τομέας Δικαιοσύνης). Έχει διετελέσει αιρετό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, αναπληρωτής Διευθυντής Διαγραμματειακού Συντονιστικού Οργάνου, γραμματέας ΔΕ ΕΚΟ Δικηγόρων, Αναπληρωτής Γραμματέας Συνδικαλισμού και Αναπληρωτής Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης