Μπάμπης
Μυγδάλης

Ο Μπάμπης Μυγδάλης αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Πολιτικός Μηχανικός το 1997 με βαθμό διπλώματος 9.23 (Άριστα) και μετά συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές MSc στο Imperial College – University of London.
Εργάστηκε ως μηχανικός έργων και εργοταξιάρχης στην Τεχνική εταιρεία Θεμελιοδομή Α.Ε. Σήμερα εργάζεται στη Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών (ΑΣΕΠ-2007), με αντικείμενο την επίβλεψη ∆ημοσίων Έργων.
Στα φοιτητικά χρόνια υπήρξε στέλεχος της ∆ΑΠ – Ν∆ΦΚ. Ε.Μ.Π και κατόπιν εκλεγμένος αν. γραμματέας του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών (2009-2012). Από το Νοέμβριο του 2016 είναι εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τ.Ε.Ε. και μέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του ∆.Σ. της Ε.Μ.∆.Υ.∆.Α.Σ Αττικής (Μηχανικοί ∆ημοσίου) (2018-2019).