Αθανάσιος
Μποζίνης

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι Διεθνολόγος – Πολιτικός Οικονομολόγος και Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία και Νέες Τεχνολογίες - Βιοασφάλεια», στο τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» (ΔΕΣ), του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Είναι απόφοιτος του «Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης» και πτυχιούχος του τμήματος «Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στις «Πολιτικές Σπουδές και Διπλωματία». Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην «Ιατρική Σχολή» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο της «Διεθνούς Ιατρικής και Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας», με ειδίκευση στην «Ιατρική των Καταστροφών» και στις «Βιολογικές Απειλές».

Είναι Διδάκτορας του τμήματος «Εφαρμοσμένης Πληροφορικής» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (με βαθμό Άριστα), με θέμα διατριβής: «Εφαρμογές και Επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις Διεθνείς Οικονομικές και Πολιτικές Σχέσεις».

Διετέλεσε Ερευνητικός Εταίρος (Visiting Research Fellow) στο κέντρο για την «Τεχνολογία και τις Παγκόσμιες Σχέσεις», (Center for Technology and Global Affairs) του τμήματος «Πολιτικών και Διεθνών Σχέσεων» (Department of Politics and International Relations) του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης - University of Oxford (2018), διεξάγοντας έρευνα στον τομέα της Κυβερνοπολιτικής (Cyberpolitics).

Είναι Αναπληρωτής Εταίρος με διορισμό (Associate Fellow by Appointment), στην «Σχολή Προηγμένων Διεθνών Σπουδών» του Πανεπιστημίου Johns Hopkins (USA), - The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS Europe) of Johns Hopkins University (2019 – 2021), διεξάγοντας έρευνα στον τομέα των «Πολιτικών της Ε.Ε. για τις Νέες Τεχνολογίες και τις Υβριδικές Απειλές».

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τομείς της Κυβερνοπολιτικής - Ψηφιακής Στρατηγικής και Υβριδικών Απειλών υπό το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων και στην Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία της Βιοασφάλειας και των Βιολογικών Απειλών.

Εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια με κριτές και πρακτικά, ενώ έχουν γίνει ετερο-αναφορές (citations) σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο στο επιστημονικό του έργο.

Είναι ενεργό μέλος του «Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος», μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και μέλος της «Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών» Θεσσαλονίκης.