Δημήτρης
Μπούμπας

Δημήτρης Μπούμπας, 37 ετών. Απόφοιτος του τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, με μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου του Kent. Εργάζεται στο τμήμα εξαγωγών σε μεγάλη εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων. Διετέλεσε Πρόεδρος της Περιφερειακής Οργάνωσης Ηπείρου της ΝΔ.