Δημήτρης
Μπουχάλης

Δημήτρης Μπούχαλης, 55ετών. Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά - Τμήμα Οικονομικό (πρώην Α.Β.Σ.Π.). Διατηρεί λογιστικό γραφείο. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας επί 3 συνεχόμενες θητείες

Έχει θητεύσει στο  Δήμο Καλαμάτας ως Πρόεδρος του Αθλητικού Φορέα Καλαμάτας, ως Πρόεδρος του  Συνδέσμου Ύδρευσης Καλαμάτας Μεσσήνης, ως αντιπρόεδρος της Πολιτιστικής Επιχείρησης Φάρις και τέλος τρείς θητείες ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, θέση στην οποία βρίσκεται έως και σήμερα.

Επικοινωνία