Ιωάννης
Μπίκος

Ιωάννης Μπίκος, Γεωπόνος. Πτυχιούχος Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε (Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής & Τεχνικής Εκπαίδευσης) MSc στη Γενετική βελτίωση και διατροφή παραγωγικών ζώων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πτυχιούχος Γεωπονικής Σχολή ΑΠΘ. Διετέλεσε Δήμαρχος στο Δήμο Χαλκηδόνος και Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, Αντινομάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη Νομαρχία Θεσ/νίκης (2003-2006).

Επικοινωνία