Νάσος
Μπαλέρμπας

Νάσος Μπαλέρμπας, 53 ετών. Καθηγητής Φιλόλογος. Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Εργάζεται από το 1997 έως σήμερα ως φιλόλογος στα Εκπαιδευτήρια Δούκα. Έχει διατελέσει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ και είναι εκλεγμένο μέλος της Π.Ε. της ΝΔ.