Λευτέρης
Μωυσιάδης

Ο Λευτέρης Μωυσιάδης είναι σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Μιλά Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά.  Υπήρξε υπεύθυνος των γραφείων τύπου, διεθνών και δημοσίων σχέσεων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια, επαγγελματικές ενώσεις, ενώ έχει αναλάβει επιτυχή Ευρωπαϊκά Προγράμματα στον τουριστικό τομέα και στο destination branding. Εξελέγη δυο φορές μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ. και συμμετέχει στους Τομείς Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη Γραμματεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης.