Χρήστος
Μιχαλάκης

2002: Εκλογή ως Νομαρχιακός Σύμβουλος Τρικάλων

2003-2004: Αντινομάρχης Τρικάλων

2006: Επανεκλογή ως πρώτος Νομαρχιακός Σύμβουλος Τρικάλων

2006-2010: Για 2 χρόνια Αντινομάρχης Τρικάλων και για 2 χρόνια εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού.

2003-2010: Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

2010: Εκλογή ως Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων.

2014: Επανεκλογή ως Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων.

2014 έως και σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

2003 έως σήμερα: Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.

2017 έως σήμερα: Αναπληρωτής Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ν.Δ.

2019: Εκλογή ως 1ος Περιφερειακός Σύμβουλος και ορισμός ως Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων.