Μιχάλης
Μασουράκης

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1952. Σπούδασα Οικονομικά στο Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1970-1975), στο American University στην Washington D.C., Μ.Α. 1979, και στο Graduate Center of the City University of New York, PhD 1983. Εργάσθηκα ως Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1983-1986) στην Washington D.C. και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) του Υπουργείου Οικονομικών (1987-1996), στην Alpha Bank ως Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών (1996-2015) και στον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) ως Επικεφαλής Οικονομολόγος (2015-2019).

Στη σημερινή συγκυρία, και μη έχοντας αναμιχθεί στα κοινά στο παρελθόν, επιδιώκω το αξίωμα του Ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις, οικονομικές και πολιτικές, που ασκούν φυγόκεντρες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Και ως αδιαπραγμάτευτος φιλοευρωπαίος, επιθυμώ να εργασθώ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, μαζί με τις δυνάμεις εκείνες που θέλουν να οδηγήσουν στην πολιτική και οικονομική ολοκλήρωση της Ευρώπης.
H Ελλάδα μπορεί να κάνει το αναγκαίο αναπτυξιακό άλμα προς τα εμπρός, με επενδύσεις σε φυσικό, ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο, ενισχύοντας τις δυνατότητες της χώρας να μεταβεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο ευημερίας για όλους τους Έλληνες, με τη χώρα να κατακτά μια θέση εφάμιλλη εκείνης άλλων χωρών που προοδεύουν αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ενωμένη Ευρώπη.